[LV] Izglītība ārkārtas situācijā

Eiropas Komisija ar Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības ģenerāldirektorāta (ECHO GD) starpniecību uzsāk komunikācijas kampaņu, lai veicinātu izpratni par izglītības nozīmi ārkārtas situācijās. 

Šajā rīkkopā ir materiāli un informācija, ko varat izplatīt savas izglītības iestādes vai skolas skolēniem/studentiem. 


1. Izglītība par spīti visam 

“Izglītība par spīti visam” ir mūsu informatīvās kampaņas sauklis. Ar šo īso un skaidro frāzi mēs vēlamies uzsvērt, ka izglītība ir viena no bērnu pamattiesībām un ir būtiska nepieciešamība. Lai gan humanitārās krīzes visā pasaulē draud pārtraukt bērnu un jauniešu izglītību, ir ļoti svarīgi nodrošināt viņiem gaišāku nākotni, attīstīt viņu potenciālu, prasmes un sniegt aizsardzību, kas viņiem nepieciešama, lai atgrieztos normālā un drošā dzīvē. ​ 

Izglītību nedrīkst pārtraukt, lai cik nopietna būtu krīzes situācija. 

Hanan, Syria
Hanan, Syria

Izglītība ir pārmaiņu virzītājspēks: tā ir spēcīga un būtiska. Izglītībai vienmēr jābūt pieejamai, neatkarīgi no situācijas. Šā iemesla dēļ ES iegulda līdzekļus izglītībā krīzes situācijās visā pasaulē. ​ 

Kampaņas mērķis ir palīdzēt jauniešiem vecumā no 16 līdz 30 gadiem labāk izprast un apjaust pozitīvo ietekmi, ko ES finansētie izglītības projekti rada jauniešiem humanitāro krīžu skartajos reģionos. Kampaņas ietvaros tiks izstrādātas gan gara, gan īsa formāta dokumentālās filmas, kā arī popularizēts dokumentālo filmu konkurss. 

Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par kampaņu, jūs varat apmeklēt tīmekļa vietni un uzzināt vairāk par to, ko ES dara, lai atbalstītu izglītību ārkārtas situācijās. 

DG ECHO EiE_Toolkit Teachers_LV.pptx

PPTX - 46 Mb

2. Dokumentālās filmas demonstrēšana mācību iestādēs 

12 minūtes ilga dokumentālā filma, kas veidota sadarbībā ar atzinību ieguvušajiem dokumentālo filmu veidotājiem Olivier Jobard un Claire Billet no aģentūras MYOP.

Šī dokumentālā filma tiks demonstrēta humānās palīdzības filmu festivālos, lai rosinātu debates par izglītības nozīmi krīzes situācijās. Festivālu sarakstu var atrast kampaņas tīmekļa vietnē. 

Mēs aicinām skolas un izglītības iestādes rīkot dokumentālās filmas seansus, sākot ar 2023. gada maiju. 

Noskatieties reklāmas video un visu dokumentālo filmu šeit:

  • 30 sec video trailer
  • 1 min video trailer
  • 12 min video documentary

Vai vēlaties kopā ar studentiem organizēt filmas noskatīšanās seansu?

Ar Eiropas Komisijas pārstāvja ievadvārdiem vai pēc tam ar debatēm par ‘Izglītība par spīti visam’? Sazinieties ar mums pa e-pastu. Mēs nodrošināsim jums dokumentālo filmu un varam arī palīdzēt organizēt pasākumu. 


3. Piedalieties video konkursā “Izglītība kustībā” 

Šis konkurss dod iespēju Eiropas jauniešiem aizdomāties par izglītības nozīmi, iesniegt savu ideju dokumentālai filmai par šo tēmu, kā arī iespēju konkursa uzvarētājam sadarbībā ar VICE World News uzņemt 5-10 minūšu dokumentālo filmu. ​ 

 

APPLICATIONS ARE CLOSED

The winner will be announced in spring 2023.


4. Vairāk video par izglītību krīzes apstākļos:

Marie_Burkina Faso_ LV _15'.mp4

MP4 - 29 Mb

Hanan_Syria_LV_15'.mp4

MP4 - 31 Mb

Sonia_Ukraine_LV_15'.mp4

MP4 - 31 Mb

Marie, Burkina Faso_LV

MP4 - 63 Mb

Hanan, Syria_LV

MP4 - 65 Mb

Sonia, Ukraine_LV

MP4 - 78 Mb

5. Key visuals

Education in emergency_Burkina_kvisuals_LV.pdf

PDF - 2.6 Mb

Education in emergency_Syria_kvisuals_LV.pdf

PDF - 1.5 Mb

Education in emergency_Ukraine_kvisuals_LV.pdf

PDF - 2.4 Mb

6. ​ #EducationNoMatterWhat Social Media posts 

 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (1) FACEBOOK POST

Iedomājieties, ka jums tiktu atņemtas tiesības uz pieeju izglītībai... Kā jūs justos... ❔

Diemžēl tieši tā notiek ar daudziem bērniem, kuri ir nonākuši humanitārās krīzes situācijās: viņiem tiek liegtas tiesības mācīties drošā un draudzīgā klasē.

Eiropas Savienībai

​ tas nav pieņemami. Tādēļ @EUCivilProtection&HumanitarianAid palīdz miljoniem bērnu, nodrošinot pieeju mācībām #EducationNoMatterWhat 📚

👉 Uzziniet vairāk par to, kā, pateicoties savam spēkam un ES humānajai palīdzībai, skolēniem un studentiem izdodas atgriezties ierastajā dzīvē.

#EducationNoMatterWhat
#EducationInEmergencies

 

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (2) INSTAGRAM POST

Vai esat dzirdējuši par #EducationNoMatterWhat ❓

Šī ir jauna ​ @eu_echo kampaņa par problēmām, ar kurām katru dienu saskaras miljoniem skolēnu, kuri dzīvo humanitārās krīzes situācijās.

Eiropas Savienība ir viens no lielākajiem palīdzības sniedzējiem izglītības jomā: uzziniet, kā tā palīdz skolēniem – tādiem pašiem kā jūs – turpināt mācības 📙📙📗📘 neatkarīgi no situācijas. ​ Iepazīstieties ar kampaņu, spiežot uz saites aprakstā!

#EducationNoMatterWhat
#EducationInEmergencies


Sekojiet mums sociālajos tīklos: 

Thank you for spreading the word! 


Privacy notice

We contact you in relation to the Campaign on the EU Humanitarian Aid operation: #EducationNoMatterWhat. We believe this would interest you considering your field of activity. We obtained your contact information from public records or through direct contact with your organization within the framework of this campaign. More information on how your personal data is processed you find here. If you do not wish to be contacted about this topic or you change your mind at any time, feel free to unsubscribe by replying to this email.

 

Get updates in your mailbox

By clicking "Subscribe" I confirm I have read and agree to the Privacy Policy.

About DG ECHO